* ประกาศ


ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ประชุม ที่ สสอ.โนนไทย วันที่ 18 เม.ย.57 เวลา 13.00 น. เตรียมซ้อมไข้เลือดออก
@ไฟล์เอกสาร word และ excel ขอให้บันทึก-save as เป็น word, excel97-2003 ก่อนส่ง เนื่องจากบางแห่งเปิดไฟล์ไม่ได้เพราะยังไม่ใช้2007-2010

Author Topic: ใบส่งมอบงานจ้าง K.หรั่ง  (Read 102 times)

May 08, 2013, 08:24:57
  • Full Member
  • ***
  • Posts: 100
  • การ์ม่า: 0
    • View Profile
หรั่งฝากส่ง....ใบส่งมอบงานจ้างค่ะ

 


* Recent Topics

* ประชาสัมพันธ์