สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนไทย

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ประชุมรับนโยบาย คสช.ที่หอปรชุมอำเภอโนนไทย ในวันที่ 22 ก.ค.2557 เวลา 13.30 น.
@ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ประชุมงานกองทุนตำบล ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557     ณ  โรงแรมปัญจดารา อ.เมืองนครราชสีมา

* ประกาศ


ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ประชุมรับนโยบาย คสช.ที่หอปรชุมอำเภอโนนไทย ในวันที่ 22 ก.ค.2557 เวลา 13.30 น.

ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ประชุมงานกองทุนตำบล ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมปัญจดารา อ.เมืองนครราชสีมา

@ไฟล์เอกสาร word และ excel ขอให้บันทึก-save as เป็น word, excel97-2003 ก่อนส่ง เนื่องจากบางแห่งเปิดไฟล์ไม่ได้เพราะยังไม่ใช้2007-2010

Author Topic: ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน NCD ประชุม  (Read 350 times)

tenapat

  • Hero Member
  • *****
  • การ์ม่า: 1
  • Posts: 522
    • View Profile

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงาน NCD ประชุม ลูกปิงปองเจ็ดสี สู่การปฏิบัติ โดยให้นำคอมพิวเตอร์ดน้ทบุ๊ค ที่ใช้งานได้ดี พร้อมฐานข้อมูล 21 แฟ้ม ไปด้วย ในวันที่ 18 ก.พ.56  ณ  ห้องประชุม สดถ.ย.
Logged
 


* Recent Topics

* ประชาสัมพันธ์